Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Eltip bermek çözgüdi

eltip beriş wagty

Howa gatnawy bilen

DHL / Fedex / UPS / TNT tarapyndan Demirgazyk Amerika.Europeewropa.Awstraliýa / Täze Zelandiýa.Eastakyn Gündogar.Aziýa sebiti.Adatça al3-5 gün.

DHL / Fedex / UPS / TNT tarapyndan Afrika, Günorta Amerika, adatça alyň4-7 gün.

Otly bilen

Russiýa otly bilen.Areaewropa sebiti, adatça alyň18-25 gün.

Otly bilen Aziýa sebtine, adatça alyň7-12 gün.

 

Gämi

Gämi bilen Demirgazyk Amerika.+ Ewropa + ýerli UPS üstaşyr.Adatça al25-30 gün

Gämi bilen Awstraliýa / Täze Zelandiýa.Adatça al20-25 gün

Gämi bilen Aziýa sebitine.Adatça al5-7 gün.

Gämi bilen Afrika, Eastakyn Gündogar.Günorta Amerika, adatça alyň35-40 gün.

 

Ippingükleme kartasy

Biziň hyzmatymyz

Kompaniýaňyzyň nirede ýerleşýändigine garamazdan, müşderiniň islegi boýunça ýakymly ýük daşama çözgüt bazasyny tapyp bileris.Toparlarymyz elmydama ýokary ussatlyk bilen sargytyňyzy tertipleşdirýärler.Işgärlerimiz yzygiderli bilim alýarlar, şonuň üçin häzirki bazar tendensiýalaryna laýyk gelýär.

Has köp sorag.Jikme-jik barlamak üçin Pls biziň bilen habarlaşýarmy?