önüm-banner

Önümler

Kompaniýa ýasady, arkan tutawajy bilen gyzgyn folga möhürleme

Gysga düşündiriş:

Material: Gara kagyz.
Ölçegi: 25X12X25 sm ýa-da kesilen ululyk
Hünär: küpek çap etmek.Altyn / Kümüş gyzgyn möhürleme nyşany.Nyşan nyşany.Spot UV.
Tutuşlyk: Nýlon.Pagta ýüp.Lenta.Bükülen kagyz ak, gara ýa-da tebigy reňkde


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.32-0.60USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  heidi-higgins-sumkalar
  KB nyşany gyzgyn möhürleme

  Sowgat sumkasy näme?

  Sowgat sumkasy sowgat, gap-gaç, sagat, süýji, oýunjak we ş.m. sowgatlary gaplamak üçin ulanylýan sumka. Sowgat haltalary indi giňden ulanylýar.Sowgat torbalarynyň materiallary hem dürli, mata, plastmassa we kagyz.Indi daşky gurşawy goramaga has köp üns bermek bilen, kagyz haltalary ýasamak üçin gaýtadan ulanylýan materiallary ulanmak has meşhur boldy.Her dürli ekologiýa taýdan arassa kagyz haltalary, söwda haltalary, bölek kagyz haltalary we ş.m. ýasamakda ýöriteleşýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Üstünligimiz:

  • Lýuks hilli gara kraft kagyz daşaýjy sumkalar

  • Gaýtadan işlenen kagyzdan doly ýasaldy

  • Biodegrasiýa edilip bilner

  • Doly gaýtadan ulanylýar

  • Iň ýokary hil

  • Kagyzdan ýasalan güýçli, ýüp stilindäki tutawaçlar

  • Bu sumka hakda hemme zat ekologiýa taýdan arassa

  ajaýyp jaýlar gyzgyn folga kagyz halta
  MARIMAR-sumkalar

  Sorag-jogap

  1. Sitirlemek prosesi näme?

  Biz bilen telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Talaplaryňyz bilen gürleşmegi makul bilýän bolsaňyz we takyk talaplaryňyzy ýa-da haýsy kagyz önümleriniň bardygyny anyk bilmeýän bolsaňyz, soraglaryňyza ýa-da ähli soraglaryňyza jogap bermek we zerurlyklaryňyz üçin iň oňat kagyz önümlerini saýlamak üçin geldik.Sitata bermek üçin bize aşakdaky ýaly maglumatlar gerek bolar:
  Gerekli önümiň ölçegleri
  Önüm üçin zerur bolan islendik çap etmegiň jikme-jiklikleri
  Çap etmek üçin çeper eser faýly (ynamyňyz ýok bolsa, biziň bilen maslahatlaşyň)
  Önüm üçin zerur gutarnykly jikme-jiklikler (ýene-de ara alyp maslahatlaşmak üçin bize jaň ediň)
  Islendik aýratyn bir gezeklik talaplar
  Getirmegiň jikme-jiklikleri

  2. JUDI Packing meniň üçin näme edip biler?

  Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin JUDI Packing reňkli gasynlanan guty, reňkli çap kartony, ýük gutusy, gaplaýyş gutusy, karton guty, ýörite guty, Rigid guty, kagyz halta, sowgat sumkasy, egin-eşik sumkasy, stiker çap, katalog çap, ofis esbaplaryny öndürip biler. , dokuma kagyzy we ş.m.

  3. JUDI kagyz haltalary üçin MOQ gaplaýarmy?

  MOQ 1000pc ~ 3000 sany, käbir müşderiler ilkinji hyzmatdaşlyk üçin az mukdarda satyn almagy meýilleşdirýän bolsa, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip bileris.

  4. Hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  Önümleriň hilini üpjün etmek üçin, her bir önümçilik prosedurasy hünärmen QC topary tarapyndan ähli tarapdan berk barlanýar we şeýle paýhaslylyk önümiň her bir bölegini hünärli edýär.

  5. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

  Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz we size professional önümçilik işimizi görkezeris, siziň bilen uzak wagtlap işleşip bileris diýip umyt edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň