Ajaýyp söwda zenany we söwda haltalary bilen “Black Friday” satuw fonunda.Wektor

Üstünliklerimiz

ÜPJÜNÇILIKLERI

“Judi Packaging”, kagyz gaplamak meýdançasynda 20+ ýyldan gowrak tejribesi bolan kagyz gaplamasynyň hünärmenidir.

100% qualityokary hilli kepillik, şol bir pudakda bäsdeşlik bahalary, öz zawodyndan iň pes baha, Judi Packaging OEM / ODM ONE-STOP hyzmatyny berip biler.

15 önümçilik liniýasy bolan 2 zawodymyz bar, takmynan 20000㎡ we 300-den gowrak işçimiz bar.Kuwwatymyz aýda 200,000 PC bolup biler.

BIZI C KERTIFIKATY

Zawod şahadatnamasy

                                                                             YNANAN HYZMATDAŞLARYMYZDAN BIR BOLU ..

Biz bütin dünýäde müşderilere hyzmat edýäris, ekologiýa taýdan arassa sumkalarymyz dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitine giňden satylýar we 85% önüm ABŞ, CA, AU, UK, FR, DE we ş.m. satylýar. Satuw toparymyz bilen söhbetdeşlik Onlaýn ýa-da iş islegleriňize laýyk gelýän özboluşly önümleri nädip öndürip biljekdigimizi ara alyp maslahatlaşmak üçin aşakdaky formany dolduryň.