önüm-banner

Önümler

Sowgat haltalary kagyz paket kagyz sumkasy Customörite lýuks gara eşik dükany bölek satuw gaplama sowgat sumkalary göteriň

Gysga düşündiriş:

Şaý-sepler sowgat sumkalary, ýokary derejeli sowgat sumkasy, kaşaň sowgat sumkasy, sowgat kagyz sumkasy we deri sowgat sumkasy boýunça ýöriteleşýäris.Bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemek bilen gaplamak hyzmatynda we hil gözegçiliginde iň ygtybarly hyzmatdaş bolmagyňyzy üpjün edýäris.

 

Iň oňat dizaýn: dizaýn bölümimiz bar.Iň oňat hyzmat: professional teklip we topar bilen birnäçe ýyl bäri halkara söwdasy bilen meşgullanýarys.Çalt eltip bermek: ýerli ýük daşaýjy agent bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk etdik.

Gowşuryş senesi barada alada etme.Hil önümleri, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we gyssagly eltip bermek, indi özara peýdalara esaslanyp daşary ýurtly müşderiler bilen has köp hyzmatdaşlyga garaşýarys.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

OEM sargytlary we müşderi tarapyndan döredilen sungat eserleri hoş geldiňiz!Çalt we täsirli, pes býudjetli, mugt maslahat.Hyzmatyňyzda tüýs ýürekden.

Gowy hilli önümlerimize we hyzmatymyza esaslanyp, siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýarys diýip umyt edýäris.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.25-0.44USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Zawod haltalary sergi otagy
  Kümüş gyzgyn möhürleme nyşany kagyz sumkasy

  Önümleriňizi ýa-da ýadygärlik sowgatlaryňyzy bermek üçin ajaýyp wariant, bu ýöriteleşdirilen logo kagyz sumkasy, markaňyzy görkezmegiň ajaýyp usulydyr.Bu şahsylaşdyrylan gaplama haltalary şaý-sepler, kosmetika we sowgat hökmünde bermek isleýän beýleki sowgatlaryňyz ýaly ownuk zatlary saklamak üçin ajaýyp.Logotipiňiz bilen çap edilen bu mahabat söwda haltalary, önümlerini mahabatlandyrmagyň arzan, ýöne ýatdan çykmajak usulyna mätäç kärhanalar üçin hem peýdalydyr.

  Müşderilerimize iň ýokary hilli önüm, dostlukly hyzmat we iň arzan bahany hödürleýäris.Maşgalaňyz, dostlaryňyz we müşderileriňiz üçin mahabat we sowgat üçin iň amatlysy.

  Lir2b
  Adyňyz kagyz sumkalar
  Ady Egin-eşik üçin ýörite kagyz söwda haltalary
  Material Çeper kagyz C2S 105g-300g, C1S 170g-300g we ş.m.)
  Ak kartoçka kagyzy (170g-300g we ş.m.)
  Ak / goňur Kraft kagyzy: 80gsm - 250gsm
  talaplary hökmünde kagyzy ýa-da ýörite kagyzy gaýtadan işlemek
  Kümüş kartoçka kagyzy, altyn kartoçka kagyzy, ýörite kagyz ýa-da islegiňiz boýunça islendik material.
  Ölçegi Custöriteleşdirilen
  Çap etmek CMYK, Pantone reňki, reňk reňki ýa-da Müşderi.
  Tamamlamak Ossalpyldawuk / Matt laminasiýa;ýalpyldawuk / mat ýagy ýitýär, UV örtükli;nagyşlar;folga möhürlemek;ýalpyldawuk;sürmek, UV daşbasma, küpek ekrany çap etmek we ş.m.
  Işlediň poliester ýüp, PP ýüp, pagta ýüp, pagta lentasy, egrilen kagyz tutawajy, kesilen tutawaç
  Çeper eserler AI, PSD, PDF, CDR, (JPG çeper eserleri 300 pikselden ýokary bolsa)
  Arza Sowgat we senet, iýmit, egin-eşik we ş.m.
  Gaplamak Içerki polibag gaplanan, güýçli eksport kartonyna ýa-da müşderiniň islegi boýunça
  Mysal Müşderi 150- 250 $ nusga tölegini talap edýär.
  Shük daşama tölegi, DHL / UPS / FEDEX ulanyp, özüňiz töleýär.
  Mysal üçin wagt 5-7 gün
  Önümçilik wagty 5-15 gün (takyk tertip boýunça)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň