önüm-banner

Önümler

Clearörite çap edilen ak reňkli kagyz haltalary, açyk penjire we öz logotipiňiz

Gysga düşündiriş:

Ak kagyz kagyz sumkasy, birleşdirilen materialdan ýa-da arassa kagyzdan ýasalan gaplama gaplarydyr.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.23-0.43USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  Gara sözli kagyz sumkaly täze ak
  gara lentaly ak kagyz halta

  Önüm aýratynlyklary

  Zäherli däl, yssyz, hapalanmaýan, daşky gurşawy goramagyň milli ülňülerine laýyk gelýär, ýokary güýji we ýokary daşky gurşawy goraýar we dünýäde iň meşhur ekologiýa taýdan arassa gaplaýyş materiallaryndan biridir.

  Önüm aýratynlyklary

  Kraft kagyzynyň ýokary dartyş güýji, ýokary berkligi, adatça goňur sary, ýokary ýyrtyk güýji, ýarylmagy we dinamiki güýji bar we söwda haltalarynda, konwertlerde we ş.m. giňden ulanylýar. Köplenç ulanylýan galyňlygy 120 gram -300 gram tebigy kraft kagyzy.Kraft kagyzy, adatça, bir reňkli ýa-da iki reňkli we çylşyrymly golýazmalary çap etmek üçin amatlydyr.Ak karton we ak kagyz kagyzy bilen deňeşdirilende, sary kagyz kagyzynyň bahasy iň pes.

  neýlon tutawajy bilen goňur kraft kagyz sumkasy
  ak gara halta

  Sorag-jogap

  1. Sitatany haçan alyp bilerin?

  Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 12 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

  2. JUDI Packing meniň üçin näme edip biler?

  Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin JUDI Packing reňkli gasynlanan guty, reňkli çap kartony, ýük gutusy, gaplaýyş gutusy, karton guty, ýörite guty, Rigid guty, kagyz halta, sowgat sumkasy, egin-eşik sumkasy, stiker çap, katalog çap, ofis esbaplaryny öndürip biler. , dokuma kagyzy we ş.m.

  3. Käbir nusgalary alyp bilerismi?Mugtmy ýa-da töleg?

  Hawa, aksiýamyz bar bolsa mugt nusga alyp bilersiňiz.

  Nusga özleşdirilmeli bolsa, nusga üçin tölenmeli.

  4. Çeper eser dizaýnyna kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, saýlanan kagyz gaplaýyş önümleriniň gönüden-göni size hödürläp bileris, şondan soň önümde iň oňat işleýän çeper eserleri taýýarlap we saýlap bilersiňiz.

  Elbetde, bu prosesiň her ädimine kömek ederis we çeper eserleriňiz çap edilmänkä doly grafiki goldaw bereris.Bu etapyň birneme tehniki bolup biljekdigini bilýäris, alada etme, kömek etmek üçin geldik.Şeýle hem grafiki dizaýn we esasy logotipler üçin çeper eserleri taýýarlamakda kömek edip bileris.Againene-de sora.

  5. JUDI kagyz haltalary üçin MOQ gaplaýarmy?

  MOQ 1000pc ~ 3000 sany, käbir müşderiler ilkinji hyzmatdaşlyk üçin az mukdarda satyn almagy meýilleşdirýän bolsa, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň