önüm-banner

Önümler

“Foxford-lýuks-daşaýjy” şertnama görnüşli kagyz söwda sumkasy

Gysga düşündiriş:

Marketing, şeýle hem kompaniýalara bazarda görnükli barlygy döretmäge kömek edip biler.


 • Dizaýn:Adaty kabul ediň
 • Min.Order mukdary:1000 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 bölek
 • satuw modeli:Lomaý ýa-da ýöriteleşdirilen / töleg
 • Eltip bermek:Gämi bilen / Howa / kurýer bilen
 • töleg tertibi:Bank geçirmesi / Paypal / Kredit kartoçkasy / Western Union.
 • EXW bahasy:0.35-0.61USD / sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Torbalaryňyzy düzüň

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Kagyz materialy 90gsm.120gsm.150gsm.180gsm.210gsm.230gsm.250gsm.300gsm.
  Kagyz görnüşi Kkagyz, SungatKagyz,Agaç mugt kagyz.Textörite dokma kagyzy.
  Ölçegi L × W × H (cm) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli ululyk edilip bilner
  Dizaýn Müşderiniň haýyşynyň ululygyna esas goýup bileris.Çyzgy gutarnykly sungat eserine logotip goýuň.Müşderi çeper eserler bilen üpjün etse.
  Reňk CMYK + islendik PANTONE reňk
  Arza Garment,Food,Gift,Candy,Psöýgi,Kosmetika.Gözellik.S.ackaging,Şaý-sepler.Aýakgap senagatywe ş.m..
  Faceüzüsenetçilik Flexo Çap etmek, ofset çap etmek.Küpek çap etmek.Spot UV.Gyzgyn möhürleme.mat / ýalpyldawuk laminasiýa.Lak.
  Çeper eser AI.PDF.CRD.EPSIň azyndan 300dpi ölçeg
  Arkan Kagyz öwrüm.PP setiri.Naýlon.Pagta ýüp.Lenta.we ş.m.
  Eltip bermegiň wagty Sargytdan 15 gün soň, özüňize baglysargytmukdary
  Söwdaşertleri FOBŞençzhenen/Guan Guangzhouou, CIF, CFR,DDU.EXW
  Töleg usuly TT.Western Union.Moneygram.Karz kartlaryPaypal.
  Syýasat nusgasy Bir stocka nusgasyny mugt beriň.Gümrük nusgasy, nusga tölemeli.
  Foxford-lýuks daşaýjy
  Kilpatrickpr-London-1

  Önüm aýratynlyklary

  Köp kompaniýalar önümlerini we hyzmatlaryny marketing arkaly mahabatlandyrýarlar.Satuwlaryny we girdejilerini gowulaşdyrmaga kömek etmegiň iň möhüm usullaryndan biridir.Marketing, şeýle hem kompaniýalara bazarda görnükli barlygy döretmäge kömek edip biler.Hyzmatlaryny ýa-da önümlerini satmagyň ýa-da mahabatlandyrmagyň usullaryndan biri, kagyz haltalary ýaly mahabat önümlerini we gurallaryny ulanmakdyr.Başga sözler bilen aýdylanda, mahabat önümi, logotipleri we kompaniýasy baradaky beýleki maglumatlary esasy zynjyrlar, krujkalar, futbolkalar we kagyz ýaly her gün görýän zatlarymyzda çap edilmegi bilen kompaniýalaryň özlerini tanadyp biljek önümidir. sumkalar.

  Önüm aýratynlyklary

  Adatça, kagyz haltalary bir kompaniýany ýa-da önümi marketing we mahabatlandyrmak üçin iň köp ulanylýan zat hasaplanýar.Bu haltalary iň gowy mahabat gurallary hasaplaýan köp sanly kompaniýa bar, sebäbi mahabat kagyz haltalaryny ulanmagyň kärhanalar üçin amatly sebäpleri köp:

  Daşky gurşaw dost
  Adatça, kagyz haltalary ýykylan agaçlardan ýasalýar.Bu daşky gurşawa zyýanly bolup görünse-de, köp kompaniýalar çukury kesmegiň ýerine kagyzlary gaýtadan işleýärler.

  Shaws-Web-1
  çemenlikler-byrne-suite-600

  Gaýtadan ulanylýan
  Kagyz haltalary, müşderiňizi gaýta-gaýta ulanyp boljak iň oňat mahabat gurallaryndan biridir.Munuň bilen daşky gurşawy goramaga uly goşant goşup bilersiňiz, şeýle hem işiňize oňyn keşpler getirip bilersiňiz.

  Köp funksiýaly
  Müşderiňiziň satyn almalaryny ýerleşdirmek maksady bilen bu haltalary ýasamakdan başga-da, müşderileriňize ýa-da müşderileriňize ýadygärlik sowgatlaryny ýa-da mugt sowgat bermegi meýilleşdirýän bolsaňyz, kagyz sumkasyny çap etmegi sowgat sumkasy hökmünde ulanyp bilersiňiz.

  Sorag-jogap

  1. JUDI gaplamak kim?

  “Dongguan JUDI Packing Co., Ltd” Hytaýda hünärmen we tejribeli guty öndüriji.

  2. JUDI Packing meniň üçin näme edip biler?

  Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin JUDI Packing reňkli gasynlanan guty, reňkli çap kartony, ýük gutusy, gaplaýyş gutusy, karton guty, ýörite guty, Rigid guty, kagyz halta, sowgat sumkasy, egin-eşik sumkasy, stiker çap, katalog çap, ofis esbaplaryny öndürip biler. , dokuma kagyzy we ş.m.

  3. Çeper eserleri gutaranymyzda, formaty nähili işlär?

  -Men meşhurlary: PDF, AI, PSD.

  Ganly ululygy: 3-5 mm.

  -Resolýusiýa: azyndan 300 DPI.

  4. JUDI Packing, isleglerimi kanagatlandyrmak üçin adaty önümleriňizden has ýöriteleşdirilen önümleri üpjün edip bilermi?

  Hawa, OEM hyzmatyny hödürleýäris, haýyşyňyzy bize (surat ýa-da nusga) aýtmakdan çekinmäň, galyplary açarys we nusgalar taýýarlarys, müşderilerden nusga tassyklanylanda köp önüm öndüreris.

  5. JUDI kagyz haltalary üçin MOQ gaplaýarmy?

  MOQ 1000pc ~ 3000 sany, käbir müşderiler ilkinji hyzmatdaşlyk üçin az mukdarda satyn almagy meýilleşdirýän bolsa, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Isleýşiňiz ýaly dürli material adaty.

  Material

  Saýlamak üçin dürli ýüp çözgüdi

  simler görnüşi

   

  Kagyz haltaňyzyň dürli senet bezegi.

  Çap etmek prosesi

  ABŞ bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli.

  Geleşik prosesi

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň